Historik

 11185818_10203212443032158_698700154_n

Året var 1954 när 10 personer samlades för att starta en jaktklubb. Syftet med bildandet av klubben var att nationalisera jakten och verka för en ordnad och målmedveten vård av villebrådsstammen. Vid årets slut hade klubben 22 medlemmar, det var alla ortens jägare.

Under 60 och 70 talen arbetade jägarna för att få en fungerande klubbverksamhet och en organiserad jakt. Älgjakten var den jaktform som var populärast. I början av 1970 talet kom nya viltvårdare med i klubben. Då deltog också klubben med talkokraft vid byggandet av älgstängslet i Kvevlax. Klubben inhandlade en lerduvskastare och lerduvsskyttet blev populärt bland byns jägare.

1980 konstaterades det att klubben och älgjaktlaget behöver ett slakthus. Det placerades i Rickards rian. Samma år inhandlades en köttkvarn. 1980 talet var ett årtionde med mycket aktivitet och ivriga jägare. Viltåkrar anlades, patronladdare införskaffades och skjutbanan i Replot hyrdes.

Den nya skjutbanan i Smedsby togs i bruk 1992 och klubben bidrog med talkokrafter där. Ett nytt skogsbilsnät togs också i användning för älg och småviltsjakt. Med hjälp av tröskverkskassan kunde klubben köpa en tomt med stuga 1997.Det nya slakthuset stod klart 1998 och ett år senare byggdes grilltak och förvaringsbod på tomten. I början av 2000 talet byggdes ett kylrum och ett kylaggregat införskaffades och 2003 startade bygget av klubbens jaktstuga, som färdigställdes 2004.

2014 bjöds medlemmarna på kalas. Då firade Iskmo jaktklubb 60 år med pompa och ståt.
Medlemmar i olika åldrar samlades och vi kunde konstatera att klubben var och är en aktiv klubb med ett stort intresse för jakt och viltvård.